شرکتـــــــ تامیــن

آلیــاژ کهبـــــــــد

تامین آلیاژ کهبد در راستای توسعه صنعت ریخته گری چدن و فولاد کشور فعالیت خود را درزمینه تهیه و تولید مواد اولیه ریخته گری آغاز کرد و توانسته است تا جایگاه خود را در حوزه تامین مواد اولیه صنایع چدن و فولاد ارتقا دهد. هدف این مجموعه همواره معرفی و ارائه محصولات ممتاز و باکیفیت به جامعه مهندسی و صنعتی کشور میباشد.

پشتیبانـــــی فروش

سرعتــــــــــــ در تحویل

تضمین قیمتــــــــــــ

محصولاتــــــــ

متنوع صنعتـــــی

تامین آلیاژ کهبد در راستای توسعه صنعت ریخته گری چدن و فولاد کشور فعالیت خود را درزمینه تهیه و تولید مواد اولیه ریخته گری آغاز کرد و توانسته است تا جایگاه خود را در حوزه تامین مواد اولیه صنایع چدن و فولاد ارتقا دهد. هدف این مجموعه همواره معرفی و ارائه محصولات ممتاز و باکیفیت به جامعه مهندسی و صنعتی کشور میباشد.

ثبتـــ درخواستــــــــ

محصول مخصوص

تامین آلیاژ کهبد در راستای توسعه صنعت ریخته گری چدن و فولاد کشور فعالیت خود را درزمینه تهیه و تولید مواد اولیه ریخته گری آغاز کرد و توانسته است تا جایگاه خود را در حوزه تامین مواد اولیه صنایع چدن و فولاد ارتقا دهد. هدف این مجموعه همواره معرفی و ارائه محصولات ممتاز و باکیفیت به جامعه مهندسی و صنعتی کشور میباشد.