شرکتــــــ

تامیــن آلیــاژ کهبــد

“>تامین آلیاژ کهبد همواره به افق روشن تر در جهت رفاه حال مشتریان خود از طریق ارائه خدمات به صنعت چدن و فولاد کشور و بکارگیری روش های نوین بازاریابی و خدمات پس از فروش در سطح کشور می اندیشد

معرفی شرکتــــــ

تامیـــن آلیــــاژ کهبـــــد

“>تامین آلیاژ کهبد در راستای توسعه صنعت ریخته گری چدن و فولاد کشور فعالیت خود را درزمینه تهیه و تولید مواد اولیه ریخته گری آغاز کرد . این شرکتمفتخر است با بهره گیری از تجربیات ارزشمند و موفق و همکاری با شرکت های معتبرداخلی و خارجی و با در اختیار داشتن پرسنل با تجربه و پیشرو پیش ازگذشته ، توانسته است تا جایگاه خود را در حوزه تامین مواد اولیه صنایع چدن و فولاد ارتقا دهد درهمین راستا با هدف ارائه خدمات فروش و پس از فروش متناسب با نیاز مشتری اقدام بهمعرفی و ارائه محصولات ممتاز و باکیفیت به جامعه مهندسی و صنعتی نموده است .

محصولاتـــــ

تامین آلیــــاژ کهبـــد

گرافیت کم سولفور
گرافیت پرسولفور
نیکل

محصولاتــــــ

متنوع صنعتــــی

تامین آلیاژ کهبد در راستای توسعه صنعت ریخته گری چدن و فولاد کشور فعالیت خود را درزمینه تهیه و تولید مواد اولیه ریخته گری آغاز کرد . این شرکتمفتخر است با بهره گیری از تجربیات ارزشمند و موفق و همکاری با شرکت های معتبرداخلی و خارجی و با در اختیار داشتن پرسنل با تجربه و پیشرو پیش ازگذشته ، توانسته است تا جایگاه خود را در حوزه تامین مواد اولیه صنایع چدن و فولاد ارتقا دهد درهمین راستا با هدف ارائه خدمات فروش و پس از فروش متناسب با نیاز مشتری اقدام بهمعرفی و ارائه محصولات ممتاز و باکیفیت به جامعه مهندسی و صنعتی نموده است .

جدیدترین

اخبار تامین آلیــــاژ

تست خبری جدید
عنوان تست خبر
عنوان تست خبر

امکان ثبتــــــ

درخواستـــــ محصول

تامین آلیاژ کهبد در راستای توسعه صنعت ریخته گری چدن و فولاد کشور فعالیت خود را درزمینه تهیه و تولید مواد اولیه ریخته گری آغاز کرد . این شرکتمفتخر است با بهره گیری از تجربیات ارزشمند و موفق و همکاری با شرکت های معتبرداخلی و خارجی و با در اختیار داشتن پرسنل با تجربه و پیشرو پیش ازگذشته ، توانسته است تا جایگاه خود را در حوزه تامین مواد اولیه صنایع چدن و فولاد ارتقا دهد درهمین راستا با هدف ارائه خدمات فروش و پس از فروش متناسب با نیاز مشتری اقدام بهمعرفی و ارائه محصولات ممتاز و باکیفیت به جامعه مهندسی و صنعتی نموده است .